Working in Pharos?

Terwijl de consortiumpartijen bedenken hoe ze van Pharos de healthiest working community kunnen maken, wordt het pand leeggemaakt voor nieuwe huurders. En ook dat proces wordt zoveel mogelijk volgens het zero waste-principe uitgevoerd. Wat gebeurt er met alle oude materialen?

Omdat het zonde zou zijn om nog bruikbare materialen uit het gebouw te halen, is ervoor gekozen om de plafonds en de bekabeling te laten zitten, vertelt programmamaker Zero Waste Demonteren Wytze Kuijper. “We laten aan de nieuwe huurders over of ze die willen hergebruiken. Wel halen we de tussenwanden en de vloerbedekking eruit. Het kantoor had veel kleine kamertjes en dat is niet meer van deze tijd. Het tapijt is gedeeltelijk beschadigd door al die tussenwanden maar heeft nog niet zijn beste tijd gehad.”

Kuijper stelde zichzelf twee doelen: de tussenwanden en het tapijt een tweede leven geven, en tegelijkertijd lessen trekken voor wat er straks het gebouw weer ín gaat. “Deze inrichting is nooit ontworpen om te worden hergebruikt. Maar die eis geldt wel voor de nieuwe inrichting. Wat ik nu allemaal tegenkom, is dus een goede les voor als het gebouw in de toekomst opnieuw moet worden leeggehaald.”

"We hebben te maken met een gat tussen de technische en esthetische levensduur."

Kim Zandbergen, directeur QbiQ

Hoogwaardig hergebruik

Om te kijken wat zero waste demonteren zou opleveren, vroeg Kuijper naast traditionele sloopoffertes ook offertes aan waarbij grondstoffen zouden worden hergebruikt. Het aanbieden van grondstoffen – bijvoorbeeld glaswanden waarvan nieuw glas kan worden gemaakt – leverde een besparing op ten opzichte van traditioneel slopen. Maar die optie had niet de voorkeur; liever richtte Kuijper zich op ‘hoogwaardig hergebruik’.

De missie is deels gelukt: van de 5.500 m2 vloerbedekking is 1.505 m2 verkocht voor hergebruik. De rest was te beschadigd en moest worden vernietigd. De tussenwanden zijn opgeslagen bij QbiQ, een bedrijf dat C2C-gecertificeerde wanden produceert. ‘De wanden zijn geschikt voor hergebruik, maar we hebben te maken met een gat tussen de technische en esthetische levensduur’, stelt directeur Kim Zandbergen van QbiQ. ‘Het plan is om de wanden aan te bieden aan nieuwe huurders van Pharos en aan iedere andere geïnteresseerde. Daarvoor gaan we een website lanceren die fungeert als online circulaire mijn. Aan de nieuwe gebruikers de keuze of ze de materialen volledig circulair willen hergebruiken of dat ze hoogwaardig worden gerecycled om aan de huidige esthetische eisen te kunnen voldoen. QbiQ kan de wanden aanpassen en plaatsen.’

Hoogwaardig hergebruik is het uitgangspunt

Waarde in tweede levenscyclus

Een van de belangrijkste lessen voor Kuijper was dat de oude materialen stoffen kunnen bevatten die niet meer aan de huidige eisen van gezondheid en veiligheid voldoen. “We worden ons ervan bewust dat de gebruikte grondstoffen de waarde in een tweede levenscyclus bepalen. Dat wordt pas helder bij demontage. Stoffen als asbest en glaswol en vluchtige stoffen als formaldehyde en radion waren twintig jaar geleden heel gebruikelijk in de bouw en de industrie. Ik ga met bedrijven in gesprek of ze nú verantwoording kunnen nemen voor de producten die ze voorheen verkochten en die willen terugnemen. Dat is niet altijd even makkelijk. We moeten dus ook heel kritisch zijn op wat er straks het gebouw in gaat. Want je wilt niet werken met het asbest van de toekomst.”

"We moeten heel kritisch zijn op wat er het gebouw in gaat. Je wilt niet werken met het asbest van de toekomst."

Wytze Kuijper, programmamaker Zero Waste Demonteren

Omdat er nog twaalf verdiepingen van Pharos moeten worden leeggehaald, wil Kuijper nu vast nadenken over mogelijke toepassingen voor de gesloopte materialen. Daarvoor wil hij een Design Challenge op poten zetten, waarvoor hij bijvoorbeeld kunstenaars en ondernemers wil uitnodigen. “Niet iedereen denkt ‘een wand is een wand en blijft een wand’. Je kunt er ook anders naar kijken en dan gaan we ontdekken wat er nog meer mogelijk is voor hoogwaardig hergebruik.”

Healthy working

Terugblik: SHARE Meets Pharos

Vrijdag 15 juni was Pharos host van Share Meets, een event rondom de duurzame toekomst van de Haarlemmermeer. Blik terug met de SHARE Meets Pharos aftermovie.

Lees meer

Maximum health

Geluk op de werkvloer

Hoe kunnen we de werkomgeving zo inrichten dat de bevlogenheid, gezondheid en productiviteit van werknemers positief wordt beïnvloed?

Lees meer

Zero waste

Werkwijze van Pharos leidt tot eerste innovatie

Eerste volledig circulaire binnenwand is het resultaat van de samenwerking tussen vier Pharos-partners.

Lees meer

Vibrant community

Healthy Working Community afgetrapt in Pharos

Een inspirerend diner op de 18e verdieping van Pharos betekende een energieke en ambitieuze start van de Healthy Working Community.

Lees meer